Smicker är som eau de cologne, ska luktas på, inte sväljas. / Josh Billings

2008-09-09 23:51:22

Smicker är som eau de cologne, ska luktas på, inte sväljas. / Josh Billings 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos