Melodi: I18 Västmanlands regementes igenkänningssignal.


Drycken i glasen
gerfart på kalasen;
så tag nu soldater
och andra kamrater
en skål för Västmanland! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos