Melodi: T3 Norrlands trängkårs igenkänningssignal.


Så ämnar vi då svälja ner vårförsta sup'
Aven blir manflat,
den andra kavat,
den tredje så blir man plakat.
Vi tar medfart så klart! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos