Melodi: Ju mer vi är tillsammans

Ju mera öl vi dricker, vi dricker, vi dricker
ju mera öl vi dricker, ju rundare vi bli,
för rundare är sundare
och sundare är rundare
ju mera öl vi dricker, ju rundare vi bli.

 

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos