Melodi: I Gällivare trakter

I Gällivaretrakten ...
Asch ... Skål! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos