Melodi: Broder Jacob

Magen brummar
Jag försummar
Hälla dit
mera sprit
Nu så skall vi dricka
Så att vi får hicka
Mera sprit
Akvavit

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos