Melodi: Tryggare kan ingen vara

Han som samla upp kollekten
gick åstad och sket i fläkten.
som hade bra placering,
de fick gratis sprutlackering.

 

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos