Melodi: Fjäril vingar

Nu står vinet uppå bordet
bredvid andra tomma glas
lyssnen därför till de ordet
nu skall druvans lovsång tas.
Fatta glasen nu med handen
för den sakta till din läpp
ty en liten tår på tanden
sätter på humöret sprätt

 

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos