Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Yngre och yngre dag för dag
känner man sig i vänners lag
och när man ses uppå kalasen
med en sång på tungan höjer man glasen
Här, där, druvans saft vi får
Åh vad då vi mår
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah
man blir yngre för varje tår man får

 

SKÅL! 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos