Melodi: Å jänta å ja'

 

1 Å jänta å ja', å jänta å ja'
  allt uppå landavägen å ja'.
2 Å jänta å ja', å jänta å ja'
  allt uppå landavägen.
3 Där mötte ho mej en morgon så klar
  å sola ho sken på himmelen så rar
  å vacker som ljusan dagen ho var.
4 Mitt hjärta vart tog du vägen?
1 Å jänta å ja', å jänta å ja'
  allt på missommersvaka, å ja'.
2 Å jänta å ja', å jänta å ja'
  allt på missommersvaka.
3 Där råka vi varann mä fräsande fröjd,
  å allri ja' nånsin känt mig så nöjd,
  ja kasta mina ben i himmelens höjd
4 och hoppa över alle taka.


Ringdans:
  Dansa runt motsols och håll varandra i händerna under hela dansen.

Svårare variant:
  Stå parvis i dansriktningen. Den av paret som står till vänster lägger sin
  högerarm över grannens vänsterarm, och så fattar man tag i varandras
  händer (korsfattning).
1 Springsteg medsols.
2 Byt håll. Springsteg motsols.
3 Vänd er mot varandra och behåll korsfattningen. Dansa dalsteg. *
4 Håll kvar varandras händer hela tiden medan ni snurrar runt inåt
  och vrider er ett varv runt tills ni är tillbaka vid utgångsläget.
  Det kallas för pannkaksvändning. 

Shopping4net

Lekmer

Heppo

Snapsvisevideos