Melodi: Is this love?

 

Jag ville dricka
och glömma mig ikväll.
Jag ville festa
ända tills jag gick i däck.
Vi står på benen
och tänker orka länge än.
Vi mår förträffligt
och låter gärna ängen bli säng.
Vi har levt rullan
och skulle kunna göra så jämt.

Är jag full, är jag full, är jag full
som en ängel i smutsen?
Är jag full, är jag full, är jag full
eller är jag blott säll?

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos