Melodi: Nu har vi ljus

Nu har vi ljus, här i vårt hus.
Far han har tagit sig ett duktigt rus.
Mor hon är full, faller omkull,
välter ett ljus.
Se hur alla barnen brinner inne.
Fjorton stycken, lille Karl i minne'.
Farfar trogen, han säljer plogen,
och går åt skogen på krogen.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos