Melodi: Sankta Lucia


Huvut slår kopparslag,
ögonen svider,
magen i obehag,
natten den lider.
Då genom strupen går,
hembränd en liten tår,
vördat vare varat brännvin,
vördat vårt brännvin.

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos