Melodi: Lili Marleen


Lite fuller är ja, å de vill ja va'.
Lite mera brännvin i glaset vill jag ha,
för då så blir man stark och stor
och pratar sånt som ingen tror.
Men vad gör det min vän,
nu skålar vi igen.

 

 

SLÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos