Melodi: I Eksjö stad på Ränne slätt


Sola, sola
ho går opp och ner.
Nubba, nubba
gör vi mycke mer.
Köss i lull lull lull
va ja blev full
av brännevin
blir man go som gull.
Vi ta i vi tar 2 vi tar 3 vi tar 5
och den sjätte den
tar vi med en
sjujädrans kläm. Skål.

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

TaggarSnapsvisevideos