Melodi: I Eksjö stad på Ränne slätt


Sola, sola
ho går opp och ner.
Nubba, nubba
gör vi mycke mer.
Köss i lull lull lull
va ja blev full
av brännevin
blir man go som gull.
Vi ta i vi tar 2 vi tar 3 vi tar 5
och den sjätte den
tar vi med en
sjujädrans kläm. Skål.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos