Melodi: La dolce vita

Vi ska supa oss under bordet.
Ja, vi ska supa oss under bordet.
Vi ska ligga på en fuktig äng,
ända fram till gryningen.

Vi ska supa oss under bordet.
Ja, vi ska supa oss under bordet.
Ge oss brännvin här och nu,
vi vill njuta av en sup,
vara nattens vilda djur!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos