Melodi: Gubben Noak

Värm nu vinet, värm nu vinet,
uti våra glas.
Bäst vi börjar smaka,
ifall det tas tillbaka.
Fatta glasen, djupt i basen,
utbringar vi SKÅL!

Mera, mera, glögg servera,
när vi druckit ur.
Bara vi nu tål'et,
glögg med alkoholet.
Tag nu skvätten, i falsetten,
om igen en SKÅL

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos