Melodi: Imse vimse spindeln

Klumpe Dumpe Tomte
klättra opp i gran,
ner dråsa' barren,
tomten dråsa' me'.
Ropa' glatt:
Gör ej ett barr, min vän!
Klumpe Dumpe Tomte
klättra' opp igen.


Fjompe Tomte Törstig
sitter på en bar,
vickar på stolen
och i golvet far.
Strax nån fyller
på hans glas och sen
Fjompe Tomte Törstig
klättra' opp igen.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos