Melodi: Räven raskar


Stopp en stund med skratt och pratet.
Kniv och gaffel lägg på fatet.
Seden är, att så här
man handskas med destillatet:
Man lyfter glaset med höger hand
och trycker läpparna mot dess rand.
Man dricker ur
och grinar sur
och väntar på resultatet

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos