Melodi: Du ska få min gamla cykel

Vi har ätit och vi mår så väldans bra
och sen vill vi alla säkert kaffe ha
Snart så får vi höra stönen
när vi sjunger kaffebönen
den skall höras uti hela våran sta'

Kaffe, kaffe, kaffe, konjak och likör
ger åt alla här ett mycket gott humör
och det kan ni ge er katten
vi kan sitta hela natten
dricka kaffe, kaffe, konjak
och likör!!!!

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos