Melodi: Flickan hon går i ringen

 

Vi flygare taga supar
med fart och med kläm.
Vi slå dem i våra strupar, en tre, fyra, fem.

Hå-hå, ja-ja, ja jävlar i dé,
Nu går den i strupen i lodrät piké!

Nu halvan har blivit trötter att på bordet stå
Och redan den börjar stiga
mot himmeln blå.
Den skevar åt vänster och svänger
en stund,
Gör sedan en looping och hamnar i mun.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos