Melodi: I1 Svea livgardes igenkänningssignal.


Svea livgardist,
när togs supen sist?
Fatta nu glaset ditt,
strupen skall strax få sitt,
nu skall Helan tas! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos