Melodi: I16 Hallands regemente igenkänningssignal.


Så fattom nu glaset med nubben däri,
gutår!
Nu för Halland drick ur!
Nu skall vi äta,
nu skall vi dricka,
töm det nu med bravur!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos