Melodi: I16 Hallands regemente igenkänningssignal.


Så fattom nu glaset med nubben däri,
gutår!
Nu för Halland drick ur!
Nu skall vi äta,
nu skall vi dricka,
töm det nu med bravur!

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos