Melodi: ?

 

Hän över skaren,
sliter och drar en
underlig skara
av brunhylta män.
Kuomakille, kuomakille,
muodoslompolo igloo så kall.
Kuomakille, kuomakille,
muodoslompolo igloo så kall. 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos