Melodi: En visa vill jag sjunga.

En visa vill jag sjunga
och den är ganska god,
den handlar om de gossar
som i Södermanland bo.
För här är dansmusik och sång
och här är glasen jämt igång.
Sjung hej och hå,
sjung hej och hå!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos