Snapsvisa for di ligaste


Melodi: I Eksjö stad på Ränneslätt.

I marsch-marsch ska vi nu åsta
så sa ve Bornhift Skjöldebrann så
fan sel tappa hagan ska
då vi gör chock for kong o lann!
Sätt nu myssa stadet fast! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos