Melodi: Kors på Idas grav

 

Gripen sinnebilden är för vårt förband,
Gripen därför glaset nu med valfri hand!
Att se'n supen slå i strupen,
Det är inte alls så svårt.
P 7:s motto lyder ju:
”Slå snabbt - slå hårt!”

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos