Melodi: Så lunka vi så småningom.


Go' vänner gör som broder Seth,
låt nubben sista resan ta.
Ty minns att varje liten skvätt
gör Trängarn god och gla' .
//: Uti gardesträngen är det sed
att låta helan snabbt gå ned,
ta sig se'n dito en,
dito två, dito tre.
Det gör var Trängare! ://

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos