Melodi: När ja'kom till he'a (T 2 marschvisa)

1. Göta Trängar'n mår bäst
varje gång det ärfest,
ty det hörju till vår tradition.
Bjuds det supar i en rad,
ja då blirjag så glad.
Det ger hälsa och kraft och kondition.

2. Första* snapsen står klar,
det finns sprit åt var karl,
ifrån Renat till Bäsk och Gauffin.
Bröder, höjom ert glas,
nu ska suparna tas.
För så gör man i vår Göta Träng!

 

* Ersätts med "andra", "tredje" osv, då visan sjungs till
halvan eller tersen.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos