Melodi: T3 Norrlands trängkårs igenkänningssignal.


Så ämnar vi då svälja ner vårförsta sup'
Aven blir manflat,
den andra kavat,
den tredje så blir man plakat.
Vi tar medfart så klart!

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos