Melodi: Freight train

Dricka pilsner varje da´
de e´ kul å de e´ bra.
Ja, det borde alla ha,
just en pilsner varje da´.

Öl det slinker ner så lätt
lättare än fläskkotlett.
Å när en har slunkit ner,
ja då måste man ha fler.

Efter sex, sju flaskor till,
blir det svårt att sitta still.
Å vid cirka trettiotvå,
börjar det bli svårt att gå.

Öl de e´ ju faktiskt mat,
öl på burk å öl på fat.
Måste fyllas på i ett.
annars kan det ju gå snett.

Ingen har väl illa mått,
utav öl som är så gott.
Den som ändå detta gjort
har nog druckit dom för fort.

Så korka upp din öl och drick,
så blir du en festlig prick.
Korka upp o drick min vän,
och så rapa ljudligt sen´.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos