Melodi:     Glory, glory halleluja

Låt oss höja sejdelglasen.
Låt oss hjälpa fylleasen
när vi alla blir på gasen
vi sjunger våran sång, än en gång.

:/: Teknologer är vi alla,
ända tills dess vi falla.
Spå dig ej hos Singoalla
för då dricker du än mer. :/:

Bröder är vi nu för livet.
Det tar vi alla nu för givet.
Efter ölen kommer vinet
som vi tillverkat själv.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos