Melodi: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg
och ca ca ca Carlsberg
det är den bästa
pi pi pi pilsnern som jag vet

Tu tu tu Carlsberg
och ca ca ca Tuborg
det är det bästa
pi pi pi ölet jag vet.

Tu tu tu Ölberg
och ca ca ca Pilsborg
det är den bästa
pi pi pi biran som jag vet.

Tu ca pi Ölsner och
pi ta ca bira
det är den bästa
ca pi tu lering som jag gjort.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos