Melodi: Sj, sj gamle vän

Dricka pilsner varje da'
de e' kul å de e' bra
Ja, det borde alla ha,
pilsner varje da'.

Öl det slinker ner så lätt
lättare än fläskkotlett
å när en har slunkit ner
så måste man ha fler

Efter sex, sju flaskor till
blir det svårt att sitta still
å vid cirka trettitvå
blir det svårt att gå

Öl de e' ju faktiskt mat
öl på burk å öl på fat
Måste fyllas på i ett
för annars går det snett

Ingen har väl illa mått
utav öl som är så gott.
Den som ändå detta gjort
har druckit det för fort.

Så korka upp din öl å drick
så blir du en festlig prick
Korka upp å drick min vän
och rapa högljutt sen'.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos