Melodi: Du ska få min gamla cykel

Vi ska dricka hela natten bara öl (bara öl)
Vi ska dricka hela natten bara öl (bara öl)
Vi ska dricka hela natten,
vi ska inte dricka vatten
Vi ska dricka hela natten bara öl (mellanöl).

 

SKÅL!Taggar

 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos