Melodi: Lille Marlene

Gul lyser solen,
Gul är flaggans kors.
Gul vajar säden,
Och gul är ängens pors.
Gul är kinesen,
Gul japan,
Och pyttens ägg är gul som fa'n.
Vår punsch är gul - så ta'n!
Vår punsch är gul - så ta'n!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos