Melodi: Visa om mjölnarens dotter

Vad ger dig din sisu, vad håller dig varm?
Sko-ro-rompompej
Jo punschen som upptas i mage och tarm.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!

Du blir en ny männ'ska när du får en punsch.
Sko-ro-rompompej
Och den nya männ'skan vill också ha punsch.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos