Melodi: Visa om mjölnarens dotter

Vad ger dig din sisu, vad håller dig varm?
Sko-ro-rompompej
Jo punschen som upptas i mage och tarm.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!

Du blir en ny männ'ska när du får en punsch.
Sko-ro-rompompej
Och den nya männ'skan vill också ha punsch.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos