Melodi: O. hur saligt att få vandra

 

Kom, kom, kom till smörgåsbordet
kom så trasig som du är.
Här finns smör och ost och sill,
här finns brännvin om du vill.
Det är något för barnen att få.

 

 

SKÅL!

Betyg: 1

 

Taggar 

Snapsvisevideos