Melodi: I hela världen finns det ingen som Du

 

Nu tar vi ju sillen och snapsen därtill
och höj Era glas nu precis som Ni vill
men skynda Er bara medan snapsen är kall
den slinker ner på maten i alla fall.
Hur känns det nu då
när som snapsen runnit ner.
Kanske, kanske det kan hända
att till maten smakar mer.
Men säg då till Per Nordqvist
fyller han på Era glas
men Ni må dricka måttligt,
så inga glas här går i kras.
Olé.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos