Melodi: Säg det med ett leende

 

Säg det med ett glas i hand
och med en sång av hjärtats grund,
när vi som ikväll ibland
ha samlats invid bägarns rund.
Vad vore smör och ost och sill
om ej man finge nubben till?
Säg det med ett glas i hand
och med en sång av hjärtats grund.

 

 

SKÅL!Taggar

 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos