Melodi: Säg det med ett leende

 

Säg det med ett glas i hand
och med en sång av hjärtats grund,
när vi som ikväll ibland
ha samlats invid bägarns rund.
Vad vore smör och ost och sill
om ej man finge nubben till?
Säg det med ett glas i hand
och med en sång av hjärtats grund.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos