Melodi: Jungman Jansson

 

Säg nu skål, du gamla gosse,
redan har du slukat sillen.
Öl ur flaskan blivit upphällt
och en smörgås nått sitt mål.
Såsom sleven hör till grytan,
som till blomman hör pistillen,
så är ögonblickets Halvans,
så sjung därför skål!

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos