Melodi: Kökspolka

 

Sill och potatis, potatis och sill
å nubben till, ja nubben till.
Sill och potatis, potatis och sill
å drycken underbara.
Sådant gör människan lycklig och säll.
Början det är till en strålande kväll,
allt medan stjärnor på himlens päll
lyser härligt klara.
I den glada kretsen vår
mat och dryck vi ej försmår.
Helan som i glaset står
den ska nu få dansa.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos