Melodi: Björneborgarnas marsch

 

Söner av ett folk som blött
hemmets vrå, pä restaurang
och vid en vickning ut i köket.
Än har armens kraft ej dött,
än kan man lyfta glaset
utan att bli trött.
Ädlaste mål oss lyser på vår bana
god alkohol för oss har blitt en vana.
Fram, till bords
å visa du är karl,
än finns det lite brännvin uti flaskan kvar.
Lys högt du segersälla fana
fläckad av ansjovis, inlagd sill och kaviar.
Fram, till bords
å visa du är karl,
än finns det lite brännvin uti flaskan kvar.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos