Melodi: Det blir alltid värre framåt natten

 

Det blir alltid trist med bara vatten.
Utan sprit så kommer sällan skratten.
Vi har mycket vi ska tåla.
Låt oss dricka, låt oss skåla! 

 

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos