Mel: Jänta å ja

 

Helan var bra, ja, helan var bra
och sen ska vi oss en halva ju ha.
Helan var bra, ja, nelan var bra
och sen tar vi oss en halva.
Och sedan den lilla halvan vi fatt
så skulle allt tersen smaka rätt gott,
men det har nog värden också förstått,
så tack ska han ha för supen.

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos