Melodi: Änkevalsen ur Glada änkan

 

Helan nalkas, helan nalkas så skön och sval.
Glasen imma, röster stimma i vår sal.
Skål för glada minnen, skål för varje år.
Inga sorger finnas mer när helan går.

 

 

SKÅL! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos