Melodi: Blinka lilla stjärna där

Länka lilla dator där,
hur jag undrar hur du är,
ständigt frestar du mitt mod ,
med en massa fel i kod.
Blinka lilla dator kär,
vad jag undrar hur du gör.

När den sköna sol blitt släckt,
strax du startas upp så käckt.
Börjar klar din stilla gång,
glimmar, glimmar natten lång.
Länka lilla dator kär,
jag undrar vad klockan är.

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos