Melodi: När vi gräver guld i USA

 

Till all den goda mat vi har smakat,
till allt vi bjudits här
när himlen lyser skär
passar det nu bra att ta en sup.

Till alla goda vänner runt bordet:
Kvällen är en färd,
världen en chimär.
Vi har alla glädjen som vårt mål.
Låt oss därför dricka denna skål!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos