Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Mera och mera i vårt glas,
så ska det vara på kalas,
Här finns inga restriktioner,
finns det flaskor, ja då finns det ransoner.
När vi glaset druckit ur
kommer absolut:
A-a-a-a-a-a-a,
finns det mera, för nu så är det slut!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos