Melodi: Garota de Ipanema/The girlfrom Ipanema


Klar och stark och god och kryddig,
den supen hittar vägen i strupen.
Och när den landar
är allt man kan säga - ahh!

När vi tar en snaps och njuter
så rusar blodet, ögon sig sluter.
Och där vi sitter
är allt vi kan säga — ahh!

 

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos